ახალი ამბები
6 ივლისი 2015
6-10 ივლისი 2015 - ნ. წულაიამ და ი. გედევანიშვილმა მონაწილეობა მიიღეს TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის ტექნიკური ექსპერტების სემინარში რომელიც ჩატარდა საარბრუკენში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები