ახალი ამბები
12 მაისი 2015
12-13 მაისი 2015 - ნ. წულაიამ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის GN4 SA3T2 შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა პოზნანში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები