ახალი ამბები
8 სექტემბერი 2015
8-11 სექტემბერი 2015 - ასოციაცია „გრენა“-მ მიიღო მონაწილეობა ევროკომისიის Horizon 2020 პროგრამის საინფორმაციო დღეეების ორგანიზებაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში და ელექტრონულ ინფრასტრუქტურაში. აგრეთვე, ევროკომისიის EC EAST-HORIZON, EECA-2-HORIZON და EaPConnect პროექტების შეხვედრების ორგანიზებაში.

 

ანგარიში

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები