ახალი ამბები
14 ოქტომბერი 2015
14-16 ოქტომბერი 2015 - თ. მაისურაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის VI-SEEM შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ათენში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები