ახალი ამბები
20 ოქტომბერი 2015
20-22 ოქტომბერი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ICT 2015 კონფერენციაში რომელიც ჩატარდა ლისაბონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები