ახალი ამბები
26 ოქტომბერი 2015
26-28 ოქტომბერი 2015 - თ. მაისურაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის GN4-1 ტექნოლოგიურ სემინარში რომელიც ჩატარდა პლოვდივში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები