ახალი ამბები
27 ოქტომბერი 2015
27-30 ოქტომბერი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr სემინარში რომელიც ჩატარდა კემნითცში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები