ახალი ამბები
23 ნოემბერი 2015
23-26 ნოემბერი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის ასამბლეის და EaPConnect პროექტის სხდომებში რომელიც ჩატარდა ლუქსემბურგში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები