ახალი ამბები
1 მარტი 2016
1-2 მარტი 2016 – თ. მაისურაძემ და ზ. ბუხნიკაშვილმა მონაწილეობა მიიღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ქსელის ოპერირების ცენტრის სამუშაო შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა კემბრიჯში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები