ახალი ამბები
14 მარტი 2016
14-16 მარტი 2016 – ი. გედევანიშვილმა მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სემინარში რომელიც ჩატარდა ერევანში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები