ახალი ამბები
25 აპრილი 2016
25-26 აპრლი 2016 – ზ. ბუხნიკაშვილმა მონაწილეობა მიიღო CNMS 2016 კამპუსის ქსელის მონიტორინგის და უსაფრთხოების სემინარში რომელიც ჩატარდა პრაღაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები