ახალი ამბები
4 მაისი 2016
4-6 მაისი 2016 – დ. ტაბატაძემ და რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს EaPConnect პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა პოზნანში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები