ახალი ამბები
18 მაისი 2016
18-20 მაისი 2016 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სემინარში რომელიც ჩატარდა ლიონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები