ახალი ამბები
12 ივნისი 2016
12-16 ივნისი 2016 – დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღო TNC16 ქსელურ კონფერენციაში რომელიც ჩატარდა პრაღაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები