ახალი ამბები
13 ივნისი 2016
13-15 ივნისი 2016 – ი. ადვაძემ და რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის EECA-2-HORIZON და EAST-HORIZON პროექტების ფარგლებში გამართულ ICT კონფერენციაში რომელიც ჩატარდა კიშინოვში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები