ახალი ამბები
16 ივნისი 2016
16 ივნისი 2016 – რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის ასამბლეის ხდომაში რომელიც ჩატარდა პრაღაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები