ახალი ამბები
1 აგვისტო 2016
1-5 აგვისტო 2016 – ი. გედევანიშვილმა მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სემინარში რომელიც ჩატარდა საარბრუკენში.

სემინარის ძირითადი მიზნები იყო:
- მასწავლებლებისთვის Math-Bridge-თან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება, რათა მათ აღნიშნული სისტემა თავიანთ კურსებში გამოიყენონ;
- Math-Bridge სისტემის განვითარების განხილვა.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები