ახალი ამბები
28 სექტემბერი 2016
ასოციაცია „გრენა“-მ ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოში ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრის IXP დაფუძნების შესახებ. IXP საშუალებას მისცემს ინტერნეტის სერვისის და რესურსების პროვიდერებს გაცვალონ ინტერნეტის ტრაფიკები თავიანთ ქსელებს შორის.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები