ახალი ამბები
5 ოქტომბერი 2016
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“-ში ევროკომისიის EaPConnect პროექტის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე განხილული იქნა პროექტის მიმდინარე მდგომარეობა და მომავლის გეგმები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები