ახალი ამბები
19 ოქტომბერი 2016
19-20 ოქტომბერი 2016 

რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება ევროკომისიის VI-SEEM პროექტის აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაზე რომელიც ჩატარდა ბელგრადში. შეხვედრაზე განხილული იქნა პროექტის მიმდინარე მდგომარეობა და მომავლის აქტივობები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები