ახალი ამბები
29 ოქტომბერი 2016
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“-ში კლიმატის მოდელირების სემინარი გაიმართა. განხილული იქნა ამინდის პროგნოზირების და კლიმატის სხვადასხვა მოდელები, აგრეთვე პროგრამები, რომლებიც იძლევა მოდელებით მიღებული შედეგების მანიპულირების და ვიზუალიზაციის საშუალებას. გამოთვლები ტარდება „გრენა“-ს GRID სისტემაზე.

დეტალური ინფორმაცია ტრეინინგის შესახებ განთავსებულია https://events.hpc.grnet.gr/event/27/
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები