ახალი ამბები
24 ნოემბერი 2016
რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება ევროკავშირის შავი ზღვის ბასეინის პროგრამის 2014-2020 მე-2 პარტნიორთა ფორუმზე რომელიც ჩატარდა სტამბულში. ფორუმზე განხილული იქნა წინა პროგრამის გამოცდილება და მომავალი კონკურსის დეტალები რომელის გამოცხადება დაგეგმილია 2017 წლის იანვარში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები