ახალი ამბები
19 დეკემბერი 2016
რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება „GÉANT და საქართველო“ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ყოველწლიურ კონფერენციაზე. მოხსენებაში განხილული იყო ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელი GÉANT, ევროკავშირის EaPConnect პროექტი და ასოციაცია „გრენა”-ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები