ახალი ამბები
17 იანვარი 2017
17-18 იანვარი 2017

რ. ქვათაძემ და დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღეს სემინარში „ბიზნეს მოდელები NREN-ებისთვის“ რომელიც გაიმართა გერმანიის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ქსელის DFN-ის ოფისში ბერლინში.  რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის შესახებ. სემინარზე განხილული იყო ევროპის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ფუნქციონირების მოდელები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები