ახალი ამბები
9 თებერვალი 2017
ასოციაცია „გრენა“-ს ოფისში გაიმართა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი  მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება“ IT დამსაქმებელთა საბჭოს პირველი სხდომა. საბჭოს ძირითადი მიზანია IT ორგანიზაციებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის მჭიდრო კავშირის ხელშეწყობა, პროექტის მონიტორინგი და რეკომენდაციების შემუშავება.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები