ახალი ამბები
20 თებერვალი 2017
ასოციაცია "გრენა"-ს და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანიზებით ჩატარდა ევროკავშირის TEMPUS-ის პროექტის: "თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენებით მათემატიკის კურსის მოდერნიზაცია სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში ინჟინერიის და საბუნებისმეტყველო სწავლებისათვის (MathGeAr)” დასკვნითი კონფერენცია. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს, გერმანიის, საფრანგეთის, ფინეთის და სომხეთის 90-ზე მეტმა წარმომადგენელმა.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები