ახალი ამბები
9 მარტი 2017
რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის EaPConnect პროექტის https://www.eapconnect.eu/ განხილვის შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ბრიუსელში და გააკეთა მოხსენება საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის „გრენა“ პრიორიტეტებზე და გამოწვევებზე. შეხვედრის დროს განხილული იქნა პროექტის ფარგლებში 18 თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოები და მომავლის გეგმები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები