ახალი ამბები
7 აპრილი 2017
3-7 აპრილი 2017
 
„გრენა“ მასპინძლობდა ევროკომისიის შედეგზე ორიენტირებული მონიტორინგის ROM ექსპერტ მარსელ მასფერრერ პასკუალს. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, უნივერსიტეტებში და სამეცნიერო ჯგუფებთან.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები