ახალი ამბები
31 მაისი 2017
ნინო წულაიამ და ზურაბ ბუხნიკაშვილმა მონაწილეობა მიიღეს და მოხსენებით წარსდგნენ ლინცში, ავსტრია გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც მიეძღვნა SDN (Software Defined Networks) ტექნოლოგიის განვითარებას. შეხვედრა ჩატარდა ევროკომისიის GEANT4-2 პროექტის https://www.geant.org/ ფარგლებში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები