ახალი ამბები
19 მაისი 2017
დავით ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს კიბერუსაფრთხოების პირველ სტუდენტურ ფესტივალში (http://cfgs.ge/), სადაც ისაუბრა საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში არსებული პრობლემების შესახებ, ქართულ კომპანიებში არსებულ ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კიბერ შეტევების რეალურ ფაქტებსა და მოტყუების გზით ფულის გამოძალვის შესახებ, ინტერნეტ მომხმარებელთა დაუცველობაზე ინტერნეტ სივრცეში, ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და უსაფრთხოებისადმი უფრო მეტი ყურადღების მიქცევის შესახებ.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები