ახალი ამბები
10 ოქტომბერი 2017
ასოციაცია გრენამ მიიღო მონაწილეობა საქართველოს უნივერსიტეტში ინოვაციების ცენტრ „Startup Factory”–ის გახსნაში, რომელიც შეუწყობს ხელს სტუდენტებს, აბიტურიენტებს და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს განავითაროს, განახორციელოს და წარმატებულ ბიზნესად აქციოს საკუთარი იდეები. საქართველოს უნივერსიტეში უკვე შეიქმნა საინვესტიციო ფონდიც, სტარტაპების დასაფინანსებლად.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები