ახალი ამბები
10 ოქტომბერი 2017
9-10 ოქტომბერი 2017
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო და გააკეთა მოხსენება ევროკომისიის VI-SEEM პროექტის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომაზე რომელიც ჩატარდა ბელგრადში, სერბეთი. სხდომაზე განხილული იქნა პროექტის მდგომარეობა და მომავლის გეგმები.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები