ახალი ამბები
8 სექტემბერი 2017
4-8 სექტემბერი 2017
ნატო კუტალაძემ, თეიმურაზ დავითაშვილმა, გიორგი მიკუჩაძემ და რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს და მოხსენებით წარსდგნენ საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციაზე http://www.gmu.ge/Batumi2017/index.html რომელიც ჩატარდა ბათუმში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები