ახალი ამბები
14 დეკემბერი 2017
„გრენა“-მ, როგორც თანამონაწილე ორგანიზაციამ, გაიმარჯვა ფუნდამენტალური კვლევების 2017 წლის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსში. პროექტი “საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის მახასიათებელ ზოგიერთ ელემენტთა ცვლილების შესწავლა საპროგნოზო რეგიონალურ მოდელთა ანსამბლის საფუძველზე” განხორციელდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებთან თანამშრომლობით.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები