ახალი ამბები
19-22 ოქტომბერი 2020
რამაზ ქვათაძე და თამარ გვენეტაძე დაესწრნენ ონლაინ EOSC-ის მმართველობის სიმპოზიუმს 2020. ღონისძიების ოთხი დღის განმავლობაში განხილული იქნა ევროპის ღია მეცნიერების Cloud EOSC-ის ამჟამინდელი მდგომარეობა და მომავალი. სიმპოზიუმის პროგრამა და მოხსენებები შეგიძლიათ იხილოთ: https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-symposium-2020-programme
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები