ახალი ამბები
12 ნოემბერი 2020
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის Horizon 2020 პროგრამის NI4OS-Europe პროექტის აღმასრულებელი საბჭოს მე-3 ონლაინ სხდომაში და გააკეთა მოხსენება “გრენა“-ს მიერ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოების და მომავლის გეგმების შესახებ.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები