ახალი ამბები
1 თებერვალი 2022
რამაზ ქვათაძემ და თამარ გვენეტაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის NI4OS-Europe პროექტის ევროპის ღია მეცნიერების ღრუბლის მონიტორინგის სამუშაო შეხვედრაში. ღონისძიებას დაესწრნენ პროექტში მონაწილე 15 ქვეყნის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე განხილული იქნა პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები და სამომავლო გეგმები.

თამარ გვენეტაძემ გააკეთა მოხსენება თემაზე: ქვეყანაში არსებული სიახლეები-საქართველო.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები