ახალი ამბები
30 მაისი 2022
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის NI4OS-Europe პროექტის შეხვედრაში, რომელიც ეძღვნებოდა ეროვნული ღია მეცნიერების ღრუბლის ინიციატივებს მონაწილე 15 ქვეყნას და გააკეთა მოხსენება ამ ინიციატივის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები