ახალი ამბები
15 ნოემბერი 2004
”გრენა”-მ პირველად საქართველოში გამოიყენა IPv6 პროტოკოლი მონაცემთა გადაცემისათვის.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები