სწავლება
ასოციაცია „გრენა“-ს გააჩნია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი წარმატებული გამოცდილება და აქვს  Cisco აკადემიების დახმარების ცენტრის და ინსტრუქტორების ტრეინინგ-ცენტრის სტატუსი.

ასოციაცია „გრენა“-ს სასწავლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
  • Cisco-ს ქსელური აკადემია
  • Linux Professional Institute-ის (LPI) სწავლების ცენტრი
  • მონაცემთა ბაზების კურსები
  • დისტანციური სწავლების ცენტრი
  • Pearson VUE-ს ავტორიზებული სერტიფიცირების ცენტრი

დაწვრილებითი ინფორმაცია „გრენა”-ს სასწავლო პროგრამის შესახებ იხილეთ https://academy.grena.ge/
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები