ინტერნეტი / GEANT
ასოციაცია “გრენა” მომხმარებელს სთავაზობს გადაწყვეტილებების სრულ სპექტრს: კონსულტაცია, პროექტის დაგეგმვა, ანალიზი, ინსტალაცია, ქსელური ინფრასტრუქტურის ოპერირება და ინტერნეტის მიწოდება. მომხმარებლების მხარდაჭერა ხორციელდება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე გუნდის მიერ.

“გრენა”-ს სერვისები მოიცავს:
  1. ინტერნეტ მომსახურება
  2. ევროპის სამეცნიერო ქსელ GEANT-ში ჩართვა
  3. eduGAIN აუტენტიფიკაცია და ავტორიზაცია http://gif.grena.ge/
  4. eduroam საგანმანათლებლო როუმინგი https://www.eduroam.ge/
  5. ქსელური ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა და ინსტალაცია
  6. აქტიური მოწყობილობების კონფიგურაცია
  7. VPN კავშირი
  8. IDS/IPS სისტემების საწყისი კონფიგურაცია და/ან სრული ოპერირება
  9. ქსელური ტრაფიკის მონიტორინგი და ანალიზი (Scrutinizer, Cacti, perfSONAR, Check_MK)
  10. ვიდეოკონფერენციები

ასოციაცია ”გრენა” ინტერნეტ მომსახურებისათვის იყენებს ოპტიკურ-ბოჭკოვან არხებს.

”გრენა”-ს გააჩნია ინტერნეტ კავშირის სამი საერთაშორისო არხი, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდებას.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები