თანამშრომლები
რამაზ ქვათაძე
აღმასრულებელი დირექტორი
მაია ღრუბელაძე
ფინანსური მენეჯერი
ზურაბ ბუხნიკაშვილი
ქსელის ადმინისტრატორი, სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი
ნუგზარ გამცემლიძე
სისტემური ადმინისტრატორი
თემურ მაისურაძე
სისტემური ადმინისტრატორი, LPI აკადემიის ინსტრუქტორი
დავით ტაბატაძე
სერვისის და პროდუქტების მენეჯერი/CERT ოფიცერი
ირაკლი გედევანიშვილი
სისტემური ინჟინერი
ცოტნე გოზალიშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
ალექსი ქისტაური
ინფორმაციული უსაფრთხოებისოფიცერი
გიორგი ჯაფარიძე
Cisco-ს ქსელური აკადემიის ინსტრუქტორი
დიმიტრი ხუნჩუკაშვილი
Cisco-ს ქსელური აკადემიის ინსტრუქტორი
ვასილ დალაქიშვილი
MS SQL-ის ინსტრუქტორი
იზოლდა ადვაძე
ადმინისტრაციული მენეჯერი
მიხეილ მაჩაიძე
ინჟინერი
ბესიკ აბულაძე
სისტემური ადმინისტრატორი
რევაზ ჭაბაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
თამარ დევდარიანი
აუდიტორი
თამარ გვენეტაძე
მარკეტინგის მენეჯერი
ნინო წულაია
უფროსი დეველოპერი
გურამ თათენაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორის ასისტენტი
პროექტების მონაწილეები:
ნინო პავლიაშვილი
გიორგი მიკუჩაძე
გიორგი ბანეთიშვილი
ირმა ხაჩიძე
თეონა გუბიანური
ნინო ჟამურელი
ლაშა ჩანთაძე
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები